Морские перевозки

Доставка грузов из Китая, таможенная очистка Одесса, Киев...

Таможенная очистка

Услуги таможеного брокера, растаможка Киев, Одесса...

АвтоПеревозки

Международные автоперевозки грузов по Европе, Украине и странам СНГ ...

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ

49000 м. Днiпропетровськ, вул. Горького, 22

Код мiста 0562 (при 6-ти значному N)
056 (при 7-ми значному N)
 
    мiськ.тел. факс.
Начальник митницi Писарєв Вадим Альбертович 373-19-10  
Перший заступник начальника митницi Кисельов Володимир Леонiдович 373-19-01  
Заступник начальника митницi Мiрза Олександр Володимирович 373-19-04  
Заступник начальника митницi Тютюнник Олександр Олесьович 373-19-02  
Заступник начальника митницi - начальник служби боротьби з контрабандою та митної варти Кухар Анатолiй Васильович 373-19-03  

ВIДДIЛИ

    мiськ.тел. факс.
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики Гуменюк Микола Григорович 32-05-70  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв Косенко Володимир Петрович 32-05-66  
Вiддiл контролю митної вартостi Твердоступ Сергiй Вiкторович 373-19-21  
Вiддiл митних платежiв Квелiашвiлi Iрина Миколаївна 32-05-75  
Вiддiл митного оформлення N 1 Стратулат Григорiй Петрович 34-27-07 34-27-10
Вiддiл митного оформлення N 2 Фесенко Дмитро Миколайович 721-90-52 721-90-51
Вiддiл митного оформлення N 3 Тарасов Сергiй Георгiйович 36-74-07 34-13-37
Вiддiл митного оформлення N 4 Похвальський Олег Володимирович 34-32-01 34-32-02
Вiддiл митного оформлення N 5 Iвер Сергiй Володимирович 36-74-93  
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв Мельник Микола Iполiтович 32-05-78  
Вiддiл органiзацiї митного контролю Товмашенко Олег Iванович 373-19-18  
Вiддiл по роботi з особовим складом Ярова Iрина Володимирiвна 32-05-59  
Вiддiл технiчних засобiв митного контролю й зв'язку Меховов Юрiй Олександрович 32-05-64 744-76-12
Головний iнспектор з охорони працi Любченко Наталiя Геннадiївна 373-19-07  
Господарсько- експлуатацiйний вiддiл Чернецький Анатолiй Костянтинович 32-05-39 32-05-39
Загальний вiддiл Морозова Валентина Володимирiвна 373-19-28  
Пiдроздiл внутрiшньої безпеки Зiбарев Леонiд Володимирович 373-19-14  
Пiдроздiл з питань захисту прав iнтелектуальної власностi Яблонський Дмитро Валерiйович 34-32-02  
Пiдроздiл зв'язкiв з громадськiстю Коротченко Надiя Валентинiвна 373-19-27  
Пiдроздiл iз зiхисту iнформацiї Серебряков Олександр Павлович 373-19-07  
Пiдроздiл мобiлiзацiйної роботи та цивiльної оборони Пензєв Якiв Сергiйович 32-05-68  
Пiдроздiл оперативних чергових Шевцов Вадим Вiкторович 373-19-11
744-71-52
373-19-12
Пiдроздiл органiзацiйно- контрольної роботи Деркач Володимир Георгiйович 373-19-08  
Служба фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi   32-05-56  
Юридичний вiддiл Онасенко Оксана Вiкторiвна 373-19-16  

МИТНI ПОСТИ

    мiськ.тел. факс.
Митний пост "Днiпродзержинськ" Лєскiн Сергiй Юрiйович (05692)
7-14-63
 
Митний пост "Днiпропетровськ- аеропорт" Шалай Костянтин Михайлович 39-56-36  
Митний пост "Новомосковськ" Корягiн Владислав Вiталiйович (05693)
4-27-98
 
Митний пост "Павлоград" Лосєв Олександр Геннадiйович (0563)
20-75-49
 

22.05.2007