Морские перевозки

Доставка грузов из Китая, таможенная очистка Одесса, Киев...

Таможенная очистка

Услуги таможеного брокера, растаможка Киев, Одесса...

АвтоПеревозки

Международные автоперевозки грузов по Европе, Украине и странам СНГ ...

УЖГОРОДСЬКА МИТНИЦЯ

УЖГОРОДСЬКА МИТНИЦЯ

88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 20

Код мiста 0312

Посада Призвiще, iм'я та по батьковi Номер телефону
(iз зазначенням коду населеного пункту)
Начальник митницi Порада Михайло Юрiйович 64-96-01
61-21-09
Перший заступник начальника митницi Шайда Василь Васильович 64-96-02
Заступник начальника митницi Кочiш Михайло Петрович 64-96-03
Заступник начальника митницi Козловська Людмила Василiвна 64-96-05
64-30-81 факс.
Заступник начальника митницi Борисов Валерiй Iванович 64-96-06
Заступник начальника митницi Сакалош Володимир Миколайович 64-96-07
64-05-41
Приймальна   64-96-09
61-43-10 факс
Начальник вiддiлу оперативних чергових - вiддiл оперативних чергових Бурмiстров Олександр Миколайович 61-22-07 факс.,
64-96-00,
63-02-45 - автовiдповiдач

СТРУКТУРНI ПIДРОЗДIЛИ

Начальник загального вiддiлу Рущак Наталiя Iванiвна 64-96-13
61-25-04 факс.
Начальник вiддiлу по роботi з особовим складом Мiкла Андрiй Васильович 64-96-10
61-25-24 факс.
Начальник служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер Кудашева Людмила Дмитрiвна 64-96-14
61-22-02 факс.
Начальник вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики Стегура Вiктор Васильович 64-96-23
Начальник служби автоматизованої системи електронного декларування (РIМ) Iвашкович Олександр Михайлович 64-96-49
61-76-90
Начальник вiддiлу митних платежiв Погрiбна Наталiя Василiвна 64-96-30
64-39-95 факс
Начальник вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури Туряниця Ганна Iванiвна 64-96-44
64-35-99 факс
Начальник сектора контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв ВКМВН Бережний Владислав Iванович 64-38-54 (факс)
Начальник вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв Дербак Жаннетта Леонiдiвна 64-96-45
64-36-31 (факс)
Начальник сектора митного оформлення ВКПТ Мiнченко Володимир Олександрович 64-96-39
Начальник вiддiлу власної безпеки Сливка Мирослав Степанович 64-96-18
Вiддiл власної безпеки телефон довiри 61-20-07 (факс)
Начальник вiддiлу органiзацiї митного контролю Завадяк Iван Iванович 64-96-31
64-06-34 факс.
Начальник вiддiлу органiзацiйно - контрольної роботи Фрiга Василь Васильович 64-96-12
Начальник юридичного вiддiлу Дорофеєва Лiлiя Максимiвна 64-96-19
Начальник вiддiлу технiчних засобiв митного контролю Качанов Валерiй Миколайович 64-96--43
64-35-26 факс.
Начальник господарсько - експлуатацiйного вiддiлу Соколов Вiталiй Анатолiйович 64-96-40
64-27-15 факс.
Начальник сектора автотранспортного забезпечення господарсько - експлуатацiйного вiддiлу Кошеля Анатолiй Йосипович 64-96-40
Начальник сектору з питань захисту прав iнтелектуальної власностi Присяжний Олег Миколайович 64-96-41
Головний iнспектор iз захисту державної таємницi та спецiального документального зв'язку Самош Свiтлана Володимирiвна 61-22-57
Головний iнспектор з охорони працi Костю Андор Степанович 64-96-21
Головний iнспектор iз захисту iнформацiї Делеган Вiктор Васильович 64-96-22
Головний iнспектор по озброєнню та засобiв захисту Штулер Михайло Iванович 64-96-21
Головний iнспектор зв'язкiв з громадськiстю Сенгетовська Вiкторiя Бертiвна 64-96-20
61-22-06 факс.
CЛУЖБА МИТНОЇ ВАРТИ ТА ОРГАНIЗАЦIЇ БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Заступник начальника служби - начальник вiддiлу митної варти Беца Юрiй Iванович 64-96-37
Начальник вiддiлу дiзнання та провадження у справах про ПМП Матей Василь Михайлович 64-96-33
Начальник вiддiлу органiзацiйної та аналiтичної роботи Бiрючинський Сергiй Генадiйович 64-96-35
64-39-63 факс.
Начальник вiддiлу боротьби з порушеннями митного законодавства   64-96-38
Начальник вiддiлу боротьби з незаконним перемiщенням наркотикiв та зброї Грибовський Володимир Пилипович 64-20-08
Черговий служби боротьби з контрабандою та митної варти   64-96-36
64-05-35 факс

МИТНI ПОСТИ

МИТНИЙ ПОСТ "УЖГОРОД"
Начальник митного поста Микулiн Микола Дмитрович 64-96-46
61-44-15 (факс)
Заступник начальника митного поста Повк Михайло Михайлович 64-96-47
Заступник начальника митного поста Чабан Олег Володимирович 64--96-48
Вiддiли митного оформл. NN 1 - 4   64-23-97 факс.
Вiддiли митного оформл. NN 5 - 8   64-37-85 факс.
МИТНИЙ ПОСТ "ПАВЛОВЕ"
Начальник митного поста Ботош Микола Степанович 69-24-50 факс.
Блок - пост " ПАВЛОВЕ "   69-24-91
Начальник вiддiлу митного оформлення N 2 Шершун Володимир Васильович 73-50-90
МИТНИЙ ПОСТ "Малий Березний"
Начальник митного поста Веремчук Микола Вiталiйович (031-35) 2-16-51(факс)
Вiддiли митного оформлення NN 1 - 4   (031-35) 2-22-90
МИТНИЙ ПОСТ "УЖГОРОД - ВАНТАЖНИЙ"
Начальник митного поста Стрiчик Ярослав Павлович 66-06-15 (факс)
Вiддiли митного оформлення NN 1 - 2   66-07-31
МИТНИЙ ПОСТ "МУКАЧЕВЕ"
Начальник митного поста Буханевич Сергiй Леонiдович (031-31) 4-18-97
Вiддiли митного оформлення NN 1 - 2 Мишанич Андрiй Васильович (031-31) 4-99-00
Начальник сектора митного оформлення (СВАЛЯВА) Гулович Мирослав Михайлович (031-33) 7-41-07
Центральне митне управлiння лабораторних досдiджень та експертної роботи
Ужгородська служба з експертного забезпечення митних органiв Маргiта Наталiя Михайлiвна 66-15-33 (факс)

12.06.2008