Морские перевозки

Доставка грузов из Китая, таможенная очистка Одесса, Киев...

Таможенная очистка

Услуги таможеного брокера, растаможка Киев, Одесса...

АвтоПеревозки

Международные автоперевозки грузов по Европе, Украине и странам СНГ ...

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ

 

Код Наименование
Раздел : Благодійництво
AA Ввезення товарів, визнаних гуманітарною допомогою
AB Ввезення товарів, що не визнані гуманітарною допомогою, але надсилаються як гуманітарна допомога
AC Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається Україною
AD Інші (крім позначених кодами AA - AC) переміщення товарiв (без зобов’язань про наступне повернення) для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф
AE Перемiщення товарiв міжнародної технічної допомоги
AF Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення реалізації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
AG Ввезення товарів як подарунків (крім позначених кодами AA - AF)
AU Інші (крім позначених кодами AA - AG) переміщення товарiв (без зобов’язань про наступне повернення) на засадах благодійництва та благодiйної діяльності
Раздел : Інвестиції
BA Увезення товарiв як внеску іноземного інвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
BB Увезення товарiв на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю iноземного iнвестора, не пов’язану із створенням юридичної особи
BC Вивезення товарiв, визнаних продукцією власного виробництва (згідно з положеннями статті 19 Закону України „Про режим іноземного інвестування”) підприємств, які відповідно до законодавства належать до підприємств з іноземними інвестиціями
BD Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна інвестиція
BE Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових цiнностей за межами України
BF Увезення товарiв, раніше вивезених з України з метою інвестування їх як майнових цiнностей
Раздел : Угоди про розподіл продукції
CA Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про розподiл продукцiї
CB Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання угоди про розподiл продукцiї
CC Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукції та ще не розподiлених мiж сторонами угоди
CD Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукції, право власності на які за розподілом набуто інвестором
CE Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукції, які за розподілом залишились у власності держави
CU Інші (крім позначених кодами CA - CE) переміщення товарiв на виконання угоди про розподiл продукції
Раздел : Інші угоди
DA Поміщення товарів у режим митного складу згідно з договором консигнації
DB Переміщення товарів (транспортних засобів) за договорами оперативного лізингу, оренди, фрахтування, чартеру
DC Переміщення товарів за договором фінансового лізингу
DD Переміщення товарів за договором купiвлi-продажу, укладеним та зареєстрованим на акредитованій товарній біржі
DE Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабатської угоди)
DF Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї (крiм поставок у межах Ашгабатської угоди)
DG Перемiщення товарiв як дослідних зразків для проведення досліджень чи випробувань (без зобов’язань про наступне повернення)
DH Перемiщення товарiв як рекламних матеріалів на безоплатній основі (без зобов’язань про наступне повернення)
DI Перемiщення раніше поставлених товарiв (та їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних зобов’язань
DK Перемiщення складових частин раніше поставлених товарiв (та їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних зобов’язань
DL Переміщення товарiв, призначених для забезпечення збереженості об’єктів зовнішньоекономічних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної угоди, без зобов'язань про наступне повернення
DM Ввезення продукції морського промислу, видобутої та/або виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються українськими підприємствами на підставі договорів оренди (фрахтування)
DN Переміщення запасів, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент
DO Поміщення у режим митного складу товарів, ввезених резидентом згідно з договором купівлі-продажу та призначених для подальшого продажу за межі України
DP Поміщення товарів у режим митного складу згідно з зовнішньоекономічним договором складського зберігання
DR Перемiщення запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент
Раздел : Форс-мажор
EA Переміщення товарiв з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами
EB Переміщення товарiв з метою повернення, обумовлене відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу держави
EC Переміщення товарiв з метою повернення за рішенням суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності - продавця чи відправника, який має право розпоряджатися товаром
EE Переміщення товарiв з метою повернення за рішенням суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності - покупця чи отримувача, який має право розпоряджатися товаром
EF Товари, що в період знаходження під контролем митних органів були безповоротно втрачені внаслідок особливостей чи умов їх використання, специфічних властивостей цих товарів або впливу форс-мажорних обставин чи інших факторів
Раздел : Особливості переробки
FA Переміщення давальницької сировини вiдповiдно до Закону України „Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах”
FB Перемiщення готової продукції, виготовленої з увезеної в Україну (вивезеної за її межі) давальницької сировини з можливим використанням при цьому українських (іноземних) товарів
FC Вивезення готової продукції, виготовленої з використанням лише давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митній територiї України за іноземну валюту вiдповiдно до Закону України „Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах” та можливим використанням інших українських товарів
FD Вивезення готової продукції, виготовленої зі спільним використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та закупленої iноземним замовником на митній територiї України за іноземну валюту вiдповiдно до Закону України „Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах” та можливим використанням інших українських товарів
FE Перемiщення товарів з метою проведення взаєморозрахунків за виконання операцій, що пов’язані з переробкою давальницької сировини вiдповiдно до Закону України „Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах”
FF Перемiщення товарiв для виконання їх гарантійного ремонту (у тому числі відновлення та регулювання) та у зворотному напрямку
FG Перемiщення товарiв для виконання їх ремонту (у тому числі відновлення та регулювання) та у зворотному напрямку (за винятком гарантійного ремонту)
FI Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарiв для їх переробки у митному режимі переробки на митній території зі звільненням від оподаткування
FK Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарiв для їх переробки у митному режимі переробки на митній території без звільнення від оподаткування
FL Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарiв для їх переробки у митному режимі переробки за межами митної території
FN Переміщення товарної продукції, тобто продуктів переробки, виробництво яких у межах митних режимів переробки є метою зовнішньоекономічної операції (позначеної кодами FI - FL)
FO Супутні продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатні для подальшого використання, але утворення яких в процесі переробки не є метою зовнішньоекономічної операції
FP Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарів, розміщених у митний режим переробки, що не був використаний в процесі переробки
FR Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів чи переробки товарів на митній території або за її межами та за своїми властивостями не мають подальшого використання й підлягають видаленню або утилізації
FS Вивезення українських товарів, витрачених на здійснення операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки
FT Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення операцій з переробки товарів, що вивозилися для переробки
FU Інші (крім позначених кодами FA - FT) переміщення товарiв чи будь-яких продуктів їх переробки у межах митних режимів переробки
Раздел : Особливості тимчасового ввезення (вивезення)
GA Багаторазове переміщення товарів та/або транспортних засобів через митний кордон (як в Україну, так із України)
GB Зворотне ввезення товарів, тимчасово вивезених за межі митної території України згідно із законодавством на підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів
GC Зворотне вивезення товарів, тимчасово ввезених на митну територію України згідно із законодавством на підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів
GD Тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування морських і річкових суден, інших плавучих засобів, повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; устаткування й матеріалів, призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден
GE Тимчасове ввезення (вивезення) упаковки (у т.ч. етикеток та марок акцизного збору) відповідно до положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення
GF Зворотнє вивезення (ввезення) упаковки, що була тимчасово ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення
GG Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та устаткування, призначених відповідно до положень Додатка С до Конвенції про тимчасове ввезення для використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів
GH Зворотнє вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числі змінених) та устаткування, що були тимчасово ввезені (вивезені) відповідно до положень Додатка С до Конвенції про тимчасове ввезення для використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів
GI Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку товарiв у рамках торгової операцiї вiдповiдно до положень Додатка В.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення (крiм позначених кодами GE, GF та HD)
Раздел : Особливості інших митних режимів
HA Вивезення товарів, що були раніше ввезені на митну територію України та протягом знаходження під митним контролем до вивезення не поміщувалися у будь-який митний режим
HB Декларування товарів, поміщених у режим магазину безмитної торгівлі, у разі ліквідації цього магазину
HC Декларування товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця
HD Вивезення (ввезення) товарів з використанням упаковки (у т.ч. етикеток та марок акцизного збору), що була тимчасово ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення
HE Декларування товарiв (транспортних засобiв), тимчасово ввезених на митну територiю України (тимчасово вивезених за межi митної територiї України) згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя документiв
Раздел : Дипломатичні представництва
IA Ввезення товарів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав або прирiвняних до них організацій чи установ
IB Ввезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав (та прирiвняних до них організацій чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари, призначені для початкового облаштування
IC Вивезення товарiв, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирiвняних до них організацій чи установ
ID Вивезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирiвняних до них організацій чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари, призначені для початкового облаштування
IE Інші (крім позначених кодами IA - ID) переміщення товарiв дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирiвняними до них організаціями чи установами або їх персоналом
IF Переміщення товарів міжурядовими організаціями, створеними за участю України
Раздел : Збройні Сили
JA Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення Чорноморського флоту Росiйської Федерації на митній території України
JB Перемiщення товарів Збройних Сил НАТО у зв’язку з проведенням операцiй або навчань
JC Перемiщення товарів Збройних Сил України у зв’язку з проведенням операцiй або навчань
JD Товари, що з огляду на їх призначення під час перебування під контролем митних органів були спожиті або використані збройними силами
JU Інші (крім позначених кодами JA - JD) переміщення товарiв збройних сил чи збройними силами
Раздел : Валютні цінності
KA Переміщення немонетарного золота
KB Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які не знаходяться в обігу
KC Переміщення монетарного золота
KD Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які перебувають в обігу
Раздел : Некласифіковані особливості
ZZ Інше