Морские перевозки

Доставка грузов из Китая, таможенная очистка Одесса, Киев...

Таможенная очистка

Услуги таможеного брокера, растаможка Киев, Одесса...

АвтоПеревозки

Международные автоперевозки грузов по Европе, Украине и странам СНГ ...

ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНА

 

Код Наименование
Раздел :
1100 Некласифікований документ
1101 Вантажна митна декларація (крім позначених кодами 1103-1114)
1102 Вантажна митна декларація для багаторазового переміщення ТЗ
1103 Вантажна митна декларація типу ІМ 31 (ІМ 31 Г)
1104 Вантажна митна декларація типу ЕК 32
1105 Вантажна митна декларація типу ІМ 51
1106 Вантажна митна декларація типу ЕК 61
1107 Вантажна митна декларація типу ІМ 72
1108 Вантажна митна декларація типу ЕК 72
1109 Вантажна митна декларація типу ЕК 73
1110 Вантажна митна декларація типу ІМ 74 (ІМ 74 ТЕО)
1111 Вантажна митна декларація типу ЕК 10 КО
1112 Вантажна митна декларація типу ІМ 40 КО
1113 Вантажна митна декларація типу ІМ 31 КО
1114 Вантажна митна декларація типу ІМ 74 КО
1201 Книжка (карнет) А.Т.А.
1202 Митна декларація, форма якої затверджена постановою КМУ N 748
1203 Уніфікована митна квитанція МД-1
1300 ВМД, за якою було відмовлено в митному оформленні
1301 Періодична митна декларація
1302 Тимчасова декларація
1303 Неповна декларація
1304 Загальна вантажна митна декларація
1305 Анульована вантажна митна декларація
1306 Митна декларація М 16
1307 Заява про здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів без застосування ВМД
1308 Зареєстрована ВМД (для товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування) 
1309 Генеральна декларацiя (для водних та повiтряних ТЗ)
1401 Декларація митної вартості за формою ДМВ - 1
1402 Декларація митної вартості за формою ДМВ - 2
1403 Декларація митної вартості за формою ДМВ - 3
1501 Рішення про визначення митної вартості
1502 Рішення про визначення країни походження
1503 Рішення про визначення коду товару
1504 Попереднє рішення щодо класифікації та кодування товару в УКТЗЕД
1505 Висновок за результатами дослідження експертного підрозділу ЦМУЛДЕР
1506 Рішення про допущення товарів та/або ТЗ до багаторазового переміщення через митний кордон в режимі тимчасового вивезення
1600 Лист про погодження, наданий Енергетичною регіональною митницею
1601 Лист про погодження
1602 Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
1603 Кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування
1604 Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного брокера
1605 Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного перевізника
1606 Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу
1607 Свідоцтво про відповідність технічного оснащення та облаштування території СЕЗ
1608 Договір про застосування ВМД в електронному вигляді
1609 Резервна позиція
1701 Акт про проведення митного огляду товарів
1702 Протокол про порушення митних правил
1801 Попередня митна декларація (ПД)
1802 Повідомлення про намір увезення (ПНУ)
1803 Внутрішній транзитний документ (ВТД)
1804 Повідомлення про транзитне переміщення (ПТП)
1805 Повідомлення про транзитне переміщення МЕВ
1806 Повідомлення МДП
1809 Відомості про номери пакетів "Сек'юрпак"
1901 Рішення митного органу про повернення сум помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з бюджету 
1902 Податкове повідомлення
Раздел :
2000 Некласифікований документ
2150 Внутрішній транспортний документ
2701 Універсальний транспортний документ
2710 Non-negotіable морський транспортний документ (морська накладна)
2711 Negotіable морський транспортний документ
2712 Контейнерний коносамент
2718 Накладна ЦІМ
2719 Накладна УМВС
2720 Накладна ЦІМ/УМВС
2721 Залізнична накладна для внутрішнього сполучення
2730 Накладна CMR
2731 Автомобільна накладна
2740 Авіаційна вантажна накладна (Aіr Waybіll)
2760 Комбінований транспортний документ
2761 Коносамент (Bіll of Ladіng)
2780 Інвойс на фрахт
2785 Вантажний маніфест
2786 Фрахтовий маніфест
2788 Контейнер-маніфест
2800 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
2950 Книжка МДП (Carnet TІR)
2951 Свідоцтво про допущення до перевезень під митними пломбами
2952 Посвідчення на відрядження
2953 Шляховий лист
2954 Поштова накладна
2955 Багажна квитанція (ярлик)
2956 Рейсовий квиток
Раздел :
3000 Некласифікований документ
3105 Рахунок-фактура (інвойс)
3140 Пакувальна інструкція
3141 Пакувальний лист
3240 Інструкція з доставки
3245 Повідомлення про доставку
3301 Пропозиції/розцінки
3320 Підтвердження замовлення
3325 Рахунок-проформа
3340 Навантажувальна інструкція
3341 Лист на навантаження
3382 Повноваження
3520 Страховий сертифікат
3530 Страховий поліс
3610 Інструкція з перевезення
3621 Повідомлення імпортера про перевезення
3622 Повідомлення експортера про перевезення
3623 Інвойс на перевезення
3630 Навантажувальна записка
3640 Навантажувальний документ
3660 Документ, що підтверджує надання знижок
Раздел :
4000 Некласифікований зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується замість договору
4100 Зовнішньоекономічний договір(контракт) купівлі-продажу товарів, подання якого для МО не супроводж. посередницькими договорів
4101 Зовнішньоекономічний договір (контракт) на відшкодувальній основі (крім позначених кодами 4100 або 4104)
4102 Посередницький зовнішньоекономічний договір (контракт)
4103 Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту)
4104 Зовнішньоекономічний договір, стороною якого є виробник товарів, що декларуються (не супроводжується поданням посередницьких до
4200 Некласифікований внутрішній договір (контракт)
4201 Внутрішній договір (контракт) комісії
4202 Внутрішній договір (контракт) доручення
4203 Доповнення до внутрішнього договору (контракту)
4204 Внутрішній договір (контракт) про зберігання товарів
4300 Ліцензійний договір на використання об'єкта права інтелектуальної власності
4301 Договір (контракт) про перевезення
4302 Договір про охорону та супроводження товарів
4304 Договір дарування
Раздел :
5000 Некласифікований документ
5001 Висновок про належність (неналежність) товару до спеціальних технічних засобів (СБУ)
5002 Ліцензія на ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (СБУ)
5010 Дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач товарів (Держекспортконтроль України)
5011 Інший документ Держекспортконтролю
5021 Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки військового призначення (Міноборони України)
5022 Дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (Міноборони України)
5030 Дозвіл на перевезення спеціально визначених предметів, на які поширюється дозвільна система (МВС України)
5039 Санітарний сертифікат на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту (МОЗ України)
5040 Міжнародний ветеринарний сертифікат (Мінагрополітики України)
5041 Ветеринарні свідоцтва форми N 1, 2 та 3 (для країн СНД) (Мінагрополітики України) 
5042 Дозвіл на ввезення товарів, що підлягають ветеринарному контролю (Мінагрополітики України)
5043 Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин або разовий дозвіл на ввезення не зареєстрованих в Україні сортів рослин (Мінагр
5044 Документальне підтвердження на вивезення насіння й садивного матеріалу, які не є об'єктами інтелектуальної власності
5045 Карантинний дозвіл (Мінагрополітики України)
5046 Фітосанітарний сертифікат (Мінагрополітики України)
5047 Племінне свідоцтво (сертифікат) (Мінагрополітики України)
5048 Дозвіл на ввезення трансгенних сортів рослин (Мінагрополітики України)
5049 Посвідчення про реєстрацію(документ, що засвідчує реєстрацію біржової угоди про експорт або імпорт зерна)
5050 Форма реєстрації уловів патагонського та антарктичного іклачів//Форма реекспорту видів іклачів (Держкомрибгосп України)
5060 Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (МОЗ України)
5061 Дозвіл на разове ввезення незареєстрованих лікарських засобів, або лист ДФК МОЗУ на ввезення з метою проведення доклін.дослідже
5062 Свідоцтво про держреєстрацію виробу медичного призначення (МОЗ України)
5063 Підтвердження про державну реєстрацію виробів медичного призначення (МОЗ України)
5064 Одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення (МОЗ України)
5065 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (МОЗ України)
5066 Дозвіл на право ввезення(вивезення,транзит) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Комітет з контролю за нарк
5080 Спеціальний дозвіл КМУ на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовл. з донорської крові
5090 Довідка про проведення декларування валютних цінностей(Доходів), що належать резиденту України і знаходяться за її межами(ДПАУ)
5100 Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (Мінкультури України)
5109 Рішення органу із сертифікації
5110 Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність"
5111 Сертифікат відповідності (Держспоживстандарт або вповноважений орган сертифікації)
5112 Декларація про відповідність (видана постачальником і зареєстрована органом із сертифікації)
5113 Лист-роз'яснення Держспоживстандарту або іншого вповноваженого органу, що товар не підлягає сертифікації (крім 5109)
5114 Свідоцтво про визнання відповідності (Держспоживстандарт України або вповноважений орган сертифікації)
5115 Свідоцтво про якість продуктів лову та харчової продукції з них українського походження (виробник)
5116 Атестат виробництва, що видається суб'єктам господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову(Держспоживстандарт України)
5120 Витяг з реєстру МОН про визнання СІД-кодів, нанесених на диски (МОН України)
5121 Витяг з реєстру МОН про визнання СІД-кодів, нанесених на матриці (МОН України)
5122 Дозвіл на ввезення незареєстрованого ГМО для науково-дослідних цілей (МОН України)
5130 Погодження на ввезення металобрухту (Мінприроди України)
5131 Повідомлення про транскордонне перевезення відходів (Мінприроди України)
5132 Висновок, що відходи Зеленого переліку не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезен.
5133 Сертифікат екологічного контролю (Мінприроди України)
5134 Дозвіл на транспортування, отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології (Мінприроди України)
5135 Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання (Держатомрегулювання України)
5136 Дозвіл/Сертифікат на ввезення та вивезення об'єктів тваринного і рослинного світу (Мінприроди України)
5137 Реєстраційне посвідчення про держреєстрацію пестицидів та агрохімікатів або дозвіл на ввезення і застосування незареєстрованих
5138 Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів (Мінприроди України)
5139 Дозвіл на ввез.продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, призначеної для науково-дослідних цілей
5150 Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів (Держатомрегулювання України)
5160 Реєстраційне посвідчення на технічний засіб застосування пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ)
5161 Дозвіл на ввезення незареєстрованого технічного засобу застосування пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ)
5170 Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженими банками в Україну валюти України (НБУ)
5171 Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженими банками з України валюти України (НБУ)
5172 Дозвіл на підставі окремого рішення Правління НБУ на ввезення уповноваженими банками бланків чеків, крім дорожніх чеків (НБУ)
5173 Спеціальний дозвіл на ввезення в Україну юридичними особами - резидентами банківських металів (НБУ)
5174 Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення юридичними особами - нерезидентами банківських металів у вигляді монет (НБУ)
5175 Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення уповноваженими банками банківських металів (НБУ)
5180 Сертифікат Кімберлійського процессу (Мінфін України)
5181 Дозвіл на вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини
5182 Висновок Державного гемологічного центру за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів,а також культурних цінностей
5190 Експертний висновок про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження
5200 Ліцензія на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
5201 Ліцензія на експорт, імпорт товарів (Мінекономіки України)
5202 Дозвіл на поставку до США текстильних товарів, який оформлюється шляхом проставлення візової печатки (Мінекономіки України)
5203 Спеціальна ліцензія на імпорт товарів, щодо яких застосовані спеціальні заходи згідно з відповідним рішенням Міжвід.комісії
5204 Дозвіл на імпорт в Україну товару, який є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом
5205 Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції (Мінекономіки України)
5206 Дозвіл на реекспорт товарів (Мінекономіки України)
5207 Лист-погодження Мінекономіки у випадку відхилення ціни угоди від індикативного рівня на товари
5208 Інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) (Мінекономіки України)
5220 Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій
5230 Дозвіл на ввезення в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв
5231 Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не підлягає ліцензуванню
5232 Дозвіл уповноваженого органу влади на знищення або руйнування товарів
5300 Реєстраційне посвідчення про держреєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, префіксів та готових кормів (Мінагропол)
5301 Фітосанітарний сертифікат на реекспорт (Мінагрополітики)
5302 Додаткова декларація (додаткова інформація щодо фітосанітарного стану об'єкта регулювання) (Мінагрополітики)
5303 Дозвіл, виданий адміністративним органом з питань виконання вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори
5304 Довілка про укладення договору на проведення робіт із сертифікації товару між його власн./одержув. та органом із сертифікації
5305 Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату (МОЗ України)
5306 Ліцензія на експорт/імпорт дисків, матриць для лазерних систем зчитування як вид господарської діяльності (Мінекономіки)
5307 Ліцензія на право провадження виду господарської діяльності (крім позначених кодами 5200, 5306)
5308 Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що до товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші обмеження
Раздел :
6000 Некласифікований документ
6001 Міжнародний ветеринарний сертифікат країни-експортера
6002 Фітосанітарний сертифікат країни-експортера
6003 Міжнародний санітарний сертифікат країни-експортера
6004 Сертифікат якості, що видається спеціалізованим металургійним переробним підприємством
6005 Сертифікат якості виробника на лікарський засіб
6006 Експертний висновок ТПП (або регіональних підрозділів) про вироблення готової продукції з давальницької сировини
6007 Паспорт якості на партію дизельного палива
6008 Довідка банку про надходження валютних коштів на рахунок українського продавця давальницької сировини
6009 Висновок експерта (акт експертизи)
6010 Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з держави вивезення
6011 Доручення власника щодо подальшого переміщення культурних цінностей, підтверджене дипломатичним представництвом
Раздел :
7000 Сертифікат про походження товару невизначеної форми
7001 Сертифікат про походження товару форми A
7002 Сертифікат про походження товару форми APR
7003 Сертифікат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2)
7004 Сертифікат про походження товару форми TEXTІLE
7005 Сертифікат про походження товару форми ECSC
7006 Сертифікат про походження товару форми CT-1
7007 Сертифікат про походження товару з України (загальна форма)
Раздел :
8000 Некласифікований документ
8001 Протокол Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ
8002 Посвідчення про акредитацію дипломатичної місії в МЗС або копія дипломатичної чи службової картки акредитації в МЗС
8003 Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Держреєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
8004 Висновок Мінпромполітики, який містить інформацію про те, що імпортований товар не виробляється в Україні
8005 Довідка облдержадміністрації про те, що сільськогосподарським товаровиробником експортується продукція власного виробництва
8006 Свідоцтво про включення культурної цінності до Держреєстру реєстру культурних цінностей, які звільняються від обкладення ПДВ
8007 Довідка податкового органу про визнання підприємства виробником підакцизних товарів
8008 Довідка про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби у зв'язку з перебуванням у відрядженні
8009 Документи, що підтверджують перебування у довготерміновому відрядженні або проходження дипломатичної служби
8010 Документи, що підтверджують входження транспортного засобу до складу спадщини
8011 Посвідка на постійне проживання (підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні)
8012 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку
8013 Інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують отримання особою права на постійне проживання в Україні
Раздел :
9000 Інші некласифіковані документи
9101 Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів
9102 Акт приймання-передачі електроенергії
9103 Акт приймання-передачі газу
9104 Акт приймання-передачі нафти
9105 Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем, у тому числі на СГД
9106 Акт про знищення (руйнування) товарів
9107 Акт про взяття проб і зразків товарів
9201 Платіжне доручення
9202 Касовий ордер
9301 Гарантія банку
9302 Довідка про внесення грошової застави
9303 Гарантійний документ незалежного фінансового посередника
9401 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари
9501 Постанова за адміністративною справою
9502 Рішення суду
9601 Заява підприємства про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД
9602 Заява про митне оформлення товарів у спрощеному порядку
9603 Заява про намір здійснити доплату сум податкових зобов'язань
9604 Заява підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів
9605 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору (ДПА України)
9606 Довідка про взяття на облік договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
9701 Документ, що підтверджує право власності громадянина на транспортний засіб
9801 Паспортний документ фізичної особи, що дає право на перетин державного кордону України
9802 Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію про місце постійного або тимчасового проживання в Україні
9803 Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію про місце постійного або тимчасового проживання за межами України
9901 Інформаційний код результатів митного огляду товарів і транспортних засобів
9902 Інформаційний код нормативно-правового окта
9903 Нотаріально посвідчене доручення (довіреність)